Hur mycket får en fattigpensionär?

Många använder ordet fattigpensionär. Det man syftar på då är en pensionär som i pension får 60% eller mindre än vad en person i Sverige med medianlön har i inkomst. År 2020 var denna summa 12 300 kr.

Frågan “hur mycket får en fattigpensionär?” kan dock inte besvaras så enkelt. För behöver alla som får en pension under 12 300 kr per månad räknas som fattiga? Eller är det den som är ensamstående och bara har garantipension på 9 781 kr som är fattig?

Hur mycket pension en fattigpensionär får kan alltså variera från 9 781 upp till 12 300 kr per månad. Och om man är gift och ens partner också får 12 300 kr per månad, är man fortfarande fattig då?

Kanske borde man istället göra beräkningen efter hur mycket pensionären har kvar efter att hyran är betald? Fast där finns det ibland möjlighet till bostadsbidrag. Och vilken hyra borde vara rimlig för någon som räknas som fattig?

Hur mycket får en fattigpensionär äga?

Det finns ingen gräns för hur mycket en pensionär får äga. Pension fungerar inte så som försörjningsstöd där du förväntas att först använda upp dina egna tillgångar. Pension får du beräknat på tidigare inkomst oberoende av om du äger ett hus, en bil eller kanske har miljoner på banken. Du kan alltså få en pension på 9 781 kr och ändå vara miljonär. Ska du då räknas som fattigpensionär?

Slutsatsen blir väl att fattigpensionär är ett problematiskt ord som inte säger så mycket om verkliga förhållanden för Sveriges pensionärer. Det finns helt klart pensionärer som är fattiga men även de som inte är det trots att de får lika mycket i pension.