Varför blåser det?

Vinden är ett flöde av luft i atmosfären. När det sker skillnader i lufttrycket på jorden så rör sig den här vinden snabbare och vi upplever då att det blåser. Vinden vill röra sig från högtryck till lågtryck. Vindar rör sig egentligen i alla håll och riktningar. Tack vare jordens rotation, corioliskraften, upplever vi vindar som nästan vinkelrät.

  • Vinden är ett luftflöde i atmosfären.
  • Vi upplever att det blåser vid skillnader i lufttrycket.
  • Vinden upplevs som vinkelrät tack vare corioliskraften.
  • Oftast är temperaturen på vinden samma.
  • Bymoln gör vinden svalare.

Varför blåser det kallare när solen inte syns?

Det kan kännas som att vinden blir svalare när solen går i moln. Det här är inte nödvändigtvis sant. Oftast är det vi själva som upplever att vinden är svalare därför att temperaturen närmast kroppen har sjunkit. Om det är ett kraftigt bymoln som drar in över solen sjunker dock temperaturen i vinden.