Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som monetärt hjälper människor i olika situationer. De ser till att människor får den ekonomiska hjälp de behöver och har rätt till enligt socialförsäkringen vi har i Sverige. De ansvarar alltså för att besluta om och betala ut stora delar av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Snabbfakta – Försäkringskassan:

Syfte med försäkringskassan:Försäkringskassan ansvarar för en del av de offentliga trygghetssystemen.
Budget:ca 8,9 miljarder kronor.
Antal anställda:ca 14 000 st.
Grundades:1 januari 2005.
Generaldirektör:Nils Öberg

Om Försäkringskassan

På Försäkringskassans hemsida hittar du mycket information om olika bidrag som du kan söka vid behov. Myndigheten hanterar även barnbidrag och olika andra bidrag om du eller ditt barn till exempel har diagnoser som gör att du/ni behöver extra stöd.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är till för alla som är försäkrade i Sverige. Om du arbetar i Sverige men bor i ett annat land så har du bara rätt till vissa försäkringar.

Mina Sidor

På Mina sidor loggar du enklast in med hjälp av BankID. Har du inte möjligheten att logga in med det, oavsett anledning, kan du kontakta kundtjänst för mer info och hjälp. På Mina sidor kan du digitalt skicka in olika ansökningar.

Här under så går vi igenom vissa av dem.

För Föräldrar

VAB

Det står för Vård av barn. Det är alltså en ersättning du kan söka för att ersätta din förlorade inkomst om du behöver ta hand om ditt sjuka barn.

Är ditt barn sjuk mer än sju dagar behöver du skicka in ett intyg från en läkare för att styrka ditt behov av ersättningen. Tänk på att det inte är arbetsdagar som räknas utan helgen är inkluderad i beräkningen av de sju dagarna.

Föräldrapenning

Detta är en ersättning du kan söka efter förlossning/adoption.

Du kan också, som gravid, om du känner ett behov av det söka föräldrapenning upp till 60 dagar innan beräknad förlossning. Men tänk på att de dagarna tas från dina totala dagar.

Är du ensamstående så blir du tilldelad alla dagar med föräldrapenning. Men är ni två föräldrar så delar de upp dagarna mellan er. Tänk även på att ni har, i skrivande stund, 90 dagar som är bundna till vardera föräldern. De dagarna kan ni inte överföra till den andra föräldern.

Du kan även planera din föräldraledighet genom Försäkringskassans smarta planeringsverktyg.

Ytterligare bidrag för dig som är gravid

Som blivande förälder kan den som är gravid, söka graviditetspenning. Det är ett bidrag för dig som i din graviditet bedöms ha ett, för dig eller fostret, skadligt arbete. Det kan handla om tunga lyft, farliga kemikalier eller andra faktorer som din arbetsgivare och/eller läkare bedömer är skadliga ur ett arbetsmiljö perspektiv.

Så du kan ha rätt till ersättning om du är gravid och

 • har ett arbete i Sverige och inte kan arbeta för att du har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön och
 • inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete.
 • Har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Tänk på att du kan tidigast få ersättningen 60 dagar innan beräknad förlossning om du har ett fysiskt ansträngande arbete, till exempel med tunga lyft.

Har din arbetsgivare förbjudit dig att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön så kan du få ersättning från det datum förbudet gäller. Glöm därför inte att söka så snart du fått förbudet från din arbetsgivare.

Tänk också på att du får bara ersättning fram till elva dagar innan beräknad förlossning. Därefter kan du söka vanlig föräldrapenning.

Separation

Skulle det vara så att du och din partner separerar och ni har barn tillsammans så kan ni ta hjälp av Försäkringskassans verktyg Beräkna underhållsbidrag. Detta är främst om ni inte kan komma överens på egen hand om hur mycket underhåll som ska betalas. Underhållet ska användas för barnets boende, mat och fritidsintressen. Det är alltså ett bidrag den föräldern som barnet bor hos ska använda till barnets bästa.

När du blir sjuk

Blir du sjuk som anställd så går ditt arbete in och täcker upp den förlorade kostnaden. Dock är Dag 1 som sjuk ett inkomstbortfall som normalt inte blir ersatt. Det kallades tidigare karensdag och var då ett avdrag på de timmar du skulle jobbat den dagen du blev sjuk på.

Numera heter det karensavdrag och är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Så ringer du innan du ska börja jobba så räknas hela dagen som avdragen. Blir du sjuk under ditt arbetspass räknas det fortfarande på 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Tänk på att du måste ha ett sjukintyg från dag åtta om du är sjuk länge.

Sjukersättning

Det är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid, varken nu eller i framtiden. Så det är som en förtidspensionering på sjukliga grunder.

Får du beviljat sjukersättning så har du även rätt att söka bostadstillägg för att stötta dig i betalning av hyra.

Du får även tillgång till ett förmånsintyg som kan ge rabatt hos vissa företag.

Smittbärarpenning

Är du anställd och inte kan arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få ersättning för den tiden. Det betyder att du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Detsamma gäller för arbetssökande som inte kan söka arbete eller gå på intervjuer för potentiella jobb.

Ersättningen betalas alltså ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Dock måste den allmänfarliga sjukdomen var stärkt av intyg från läkare. Annars finns det inga bidrag du kan söka från Försäkringskassan.

Arbetssökande

Är du arbetssökande så kan du under vissa förutsättningar få bidrag eller ersättningar från Försäkringskassan.

Aktivitetsstöd

Detta stöd får du om du är inskriven i ett av arbetsförmedlingens program.

Programmen kan vara:

 • arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik
 • etableringsprogrammet
 • förberedande insatser
 • jobb- och utvecklingsgarantin
 • jobbgaranti för ungdomar
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • stöd till start av näringsverksamhet (Starta eget)
 • validering.

Du får hjälp av arbetsförmedlingen att söka platsen och sen söker du stöd från Försäkringskassan.

Hur mycket du får beror på din ålder samt om du jobbar och får lön vid sidan om.

Bostadsbidrag

Det är ett bidrag som är till för att hjälpa dig betala din hyra om du är ung, har låg inkomst och/eller barn. Du kommer inte få hela din hyra betald med bidraget men en del av den.

Det beräknas på din inkomst, din hyra och hur stor din bostad är samt om du är under 29 år och/eller har barn. Bor du tillsammans med någon så räknas även deras inkomst in och du får då veta om och hur mycket du skulle kunna få i bostadsbidrag.

Blir du sjuk som arbetssökande

Vad händer då om du blir sjuk som arbetssökande? Jo om du är:

 • för sjuk för att arbeta eller söka jobb,
 • är inskriven hos arbetsförmedlingen,
 • har arbetat tidigare så att du har en SGI och
 • är försäkrad i Sverige,

då kan du få sjukpenning direkt från försäkringskassan.

Du börjar med att skicka in en sjukanmälan till Försäkringskassan. Sedan loggar du in på Mina sidor och ansöker om sjukpenning. Är du sjuk längre än sju dagar ska du skicka in ett intyg från en läkare. Blir du beviljad sjukpenning så får du utbetalat mellan den 25-27:e varje månad.

Karens gäller även för arbetssökande eller föräldralediga. Det är då en heldag med sjukpenning som dras av.

Hur vet jag vad och när jag får något bidrag?

För bidragen vi behandlat ovan så kan du dels kolla hur mycket du kan få i ett verktyg som heter Kassakollen.

Du fyller i din inkomst innan skatt och den visar dig vad du preliminärt kan få om du blir sjuk, om du får barn, om du behöver vårda barn, vad du kan få i bostadsbidrag samt stöd för tandvård.

När du får utbetalning, vid beviljat bidrag, beror på när i månaden du är född. Vissa bidrag har ett fast datum som till exempel barnbidrag som betalas ut runt den 20:e varje månad.

Glöm heller inte att ändra inkomst om du skulle gå upp eller ner i lön. Det har en inverkan på hur Försäkringskassan beräknar din rätt till bidrag men också din SGI. SGI är en förkortning på Sjukpenning Grundande Inkomst och det är en bra sak att ha uppdaterad.

Arbetsgivare

För arbetsgivare finns det många sidor med information som är bra att läsa på om. Det finns information vad du som gäller om du har medarbetare som blir sjuka eller skadade, vad du kan göra om en anställd meddelar att de ska ha barn, hur man förebygger sjukfrånvaro, samt vilka stöd man kan få om man jobbar med människor med en funktionsnedsättning.

Arbetsgivare har även sin egen e-tjänst portal där de kan sköta alla ansökningar och anmälningar digitalt. Till exempel om en medarbetare meddelar att de är gravida och att hen fått ett meddelande på sin Mina sidor att deras inkomst behöver styrkas. Då kan arbetsgivaren enkelt gå in här och uppdatera och bekräfta att inkomstuppgifterna stämmer.

De har även en dedikerat kundtjänst med ett annat nummer (än det för privatpersoner) för att kunna få hjälp och svar snabbt.

Var skickar jag fysiska kopior

Blanketter skickas in till Försäkringskassans inläsningscentral. Det du kan skicka in är olika ansökningar men också:

 • Läkarintyg
 • Läkarutlåtanden
 • Intyg om graviditet

Detta är väldigt smidigt om du inte har möjlighet att skicka in det digitalt. Tänk på att personnumret på den som intyget eller utlåtandet gäller ska finnas på alla papper för lättare identifiering.

Eu-Kort

På försäkringskassans hemsida kan du även ansöka om ett EU kort. Det är ett Europeiskt sjukförsäkringskort för att du, när du reser utomlands, ska få den sjukvård du har rätt till när det gäller nödvändig vård. Med nödvändig vård menas vård som du inte kan vänta med tills ni kommer hem, t.ex. ett brutet ben eller en kraftig allergisk reaktion.

Det är ett smidigt sätt att inte behöva betala mer än patientavgifter i EU/ESS, Schweiz eller i Storbritannien. Glöm inte att beställa i god tid då det kan ta upp till tio arbetsdagar innan kortet kommer. Att ha till ett kort barnen är alltid en bra ide. Det är gratis att beställa.

Reser du utanför EU/ESS, Schweiz eller Storbritannien så gäller tyvärr inte EU kortet då det är ett samarbete inom EU/ESS och andra anslutna länder (som Schweiz och Storbritannien).

Kontakt

För att komma i kontakt med Försäkringskassan så kan du dels skriva till deras fysiska adress, du kan ringa till dem (deras telefonnummer står ganska tydligt på hemsidan) eller så kan du besöka deras servicecenter (adresser finns på hemsidan).

Lediga Jobb

Som alla myndigheter så söker ju även Försäkringskassan personal ibland. De gör det enkelt på sin egen hemsida under Jobba hos oss. Här ser du enkelt vilka lediga jobb som finns, skriver och skickar in din ansökan enkelt. Du blir inte omdirigerad till en annan sida utan du stannar inne på Försäkringskassans hemsida.