Hur röstar man i EU-valet?

År 2019 var det EU-val, och många ställde sig frågan hur det gick till att rösta. Att rösta i EU-valet går i stort sett till på samma vis som när man röstar i andra politiska val. Men exakt hur röstar man i EU-valet?

För att rösta i EU-valet måste du ha fyllt arton år senast på valdagen. Detta är samma regler som i “vanliga” valet. Valdagen var under 2019 den 26 maj. Du måste även vara svensk medborgare eller medborgare i annat EU-land och vara folkbokförd i Sverige. I vallokalen måste du kunna visa upp giltig legitimation och röstkort. På ditt röstkort står vilken vallokal som är närmast dig. Du får hem ditt röstkort i brevlådan cirka tre veckor innan valet. 

Hur man röstar i EU-valet

Riksdagsvalet är vart fjärde år, men hur ofta röstar man i EU-valet? När det är riksdagsval röstar man om vem som ska sitta i riksdag, region och kommun – allt på samma dag. Med EU-valet är det lite annorlunda. Där sker valet vart femte år, och man röstar endast på vilka som ska sitta i Europaparlamentet. 

Hur du väljer att rösta är givetvis helt upp till dig. Det vill säga både på vilken kandidat du röstar, och om du väljer att rösta på plats på valdagen eller förtidsrösta. Om du befinner dig i utlandet kan du förtidsrösta via brev. Om du är sjuk, sitter häktad eller av andra anledningar inte kan ta dig till vallokalen kan du rösta med bud. Mer information om hur brev- och budröstning går till hittar du på Valmyndighetens hemsida.