Hur många kärnkraftverk finns det i Sverige?

Kärnkraften står idag för cirka 30 procent av Sveriges nationella elförsörjning. Samtidigt så står landet inför ett hotande problem vad gäller just elförsörjningen. Det är därför allt fler som förespråkar att vi ska behålla eller till och med utöka produktionen av el genom kärnkraft. Men hur många kärnkraftverk finns det i Sverige?

Hur många aktiva kärnkraftverk finns det i Sverige?

Det finns idag tre aktiva kärnkraftverk i landet, med totalt sex reaktorer i drift. Dessa kärnkraftverk är anläggningarna i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift, medan Oskarhamn har en och Ringhals två.

 

Den som ställde frågan “hur många kärnkraftverk finns det i Sverige” 2017 fick även då svaret att det fanns tre aktiva kärnkraftverk. Antalet reaktorer var dock fler – totalt 10 stycken. Oskarshamns kärnkraftverk stängde nämligen två av sina tre reaktorer 2017. Ringhals kärnkraftverk stängde en av sina fyra reaktorer 2019 och ytterligare en 2020.

Kärnkraftens utveckling i Sverige

Sveriges första kommersiella reaktor började producera el i början av 1960-talet och fler kärnkraftsprojekt inleddes fram till slutet av 1970-talet.

 

Kärnteknik dök dock upp i Sverige för första gången redan 1947, då ett utvecklingsprogram beslutades och genomfördes av riksdagen. Detta ledde till att den första forskningsreaktorn i Sverige togs i drift 1954.

 

Det första kommersiella kraftverket någonsin, Oskarshamn 1, togs i drift 1972. Det följdes av driftsättning av 11 andra reaktorer i området. Dessa 12 enheter fungerade i 13 år tills alla 12 stängdes 1985. Intressant nog ligger en av tre fungerande anläggningar i Sverige idag, Oskarshamns kärnkraftverk, i samma område som den ursprungliga Oskarshamn 1-anläggningen.

 

1980 hölls en folkomröstning i Sverige om kärnkraften, som resulterade i att riksdagen beslutade att kärnkraften skulle avvecklas successivt fram till år 2010. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 väcktes en stor oro kring användningen av kärnenergi bland Sveriges befolkning.

Kärnkraftens framtid i Sverige

Den svenska regeringen planerar att fasa ut alla kärnreaktorer till 2040, men undersökningar visar att denna policy inte speglar den allmänna opinionen. Analysgruppen Novus har undersökt svenska attityder till kärnkraft sedan 1997. År 2021 visade undersökningen att nästan hälften av de tillfrågade vill ha kvar kärnkraften och även bygga ut den om det blir behov av det.

 

En viktig sak att tänka på är vad konsekvenserna skulle bli om kärnkraften fasades ut helt. Avvecklingen av kärnkraftverken skulle innebära ett större beroende av fossila bränslen, vilket är skadligt för miljön.

 

Sverige är idag starkt beroende av kärnenergin, så en utfasning av alla reaktorer skulle säkert orsaka stora förändringar. Det ska bli intressant att se vad regeringen bestämmer sig för att göra i framtiden.