Home Blogg Kaj Linna och den tredje statsmakten

Kaj Linna och den tredje statsmakten

0
Kaj Linna och den tredje statsmakten

Den 30 maj 2017 klev Kaj Linna ut från fängelset och gick då från att ha betraktats som en av våra farligaste kriminella, till att vara en fri man. Kaj Linna hade då suttit i 13 år på flera av Sveriges tyngsta fängelser. Problemet var att han aldrig var skyldig till det mord han dömts för, och en av de största rättsskandalerna i Sveriges historia var ett faktum. 

Snabbfakta om fallet med Kaj Linna

Vem är Kaj Linna?Kaj Linna är en entreprenör och företagare som är den person som suttit längst frihetsberövad som oskyldig i Sverige
Hur mycket fick Kaj Linna i skadestånd?Efter de 13 åren som olaga frihetsberövad fick Kaj Linna 18 miljoner kronor
Vad heter Kaj Linnas bok?Boken om Kaj Linnas historia heter “Att ta ett liv : fallet Kaj Linna – Kalamarksmordet” och finns hos de flesta bokhandlare
Är Kaj Linna psykopat?Nej, det finns ingenting som talar för att Kaj Linna skulle vara psykopat

Media, Flashback och Kaj Linna

Under de senaste åren har vi sett flera rättsskandaler där oskyldiga hängts ut och i värsta fall till och med dömts för grova brott. Det handlar till exempel om de båda pojkarna som anklagades för mordet på lilla Kevin eller den uppmärksammade Thomas Quick-skandalen. I dessa fall är det inte rättsväsendet själva som uppmärksammat felen, utan alla dessa upptäcktes istället av journalister som började granska utredningarna. I och med att artiklar och dokumentärer om fallet kommer ut börjar även allmänheten att engagera sig i frågan om Kaj Linna, och trådar på till exempel Flashback och sociala medier går varma.

Tredje statsmakten som rättsväsendets granskare

I Kaj Linnas fall började det med att hans syster Carita 2005 kontaktade journalisten Stefan Lisinski och vädjade om hjälp med att granska hennes brors dom. Kaj Linna hade dömts för rånmord, men underlaget var svagt och systern övertygad om att allt inte stod rätt till i utredningen. Åklagaren hade bland annat åberopat Kaj Linnas tidigare brottsregister för att hävda skulden, något som inte bör kunna ses som bevisning i ett pågående rättsärende. Det samtalet kom att bli startskottet på ett tolv år långt arbete för att få Kaj Linnas felaktiga dom hävd.

Kaj Kinna beviljades resning

För att en dom som vunnit laga kraft ska kunna ändras i Sverige krävs att man beviljas resning i högsta domstolen. Det är en låg andel av alla som ansöker som faktiskt blir beviljade resning och det som krävs är att någon av följande punkter är uppfyllda:

  • Ett bevis i efterhand visat sig vara falskt
  • Ett vittne har ljugit
  • Det har framkommit helt nya bevis som inte fanns med i den ursprungliga rättegången
  • Någon av de inblandade vid den första rättegången har begått tjänstefel
  • Det lagrum som åberopats inte tolkats på ett korrekt sätt

I Kaj Linnas fall var det båda de två första punkterna som gjorde att han till slut beviljades resning. När högsta domstolen analyserat den tidigare utredningen kunde de fastslå att domen mot Kaj Linna hela tiden varit felaktig, och han friades med 18 miljoner i skadestånd.

Kaj Linna idag

Idag bor Kaj Linna på Kanarieöarna tillsammans med sin flickvän. Hans övriga familj består av tre barn som bor kvar i Sverige. Efter frigivningen har Kaj Linna arbetat hårt för att förändra det samhälle som dömde honom för att samma sak inte ska hända andra. Hans första bok kom 2018 och den kommer att följas av fler. Samma år blev han även inbjuden som sommarpratare i Sveriges radio där han berättade sin version av händelserna för hela svenska folket.

Arbetar för att fler ska få resning

Hans arbete idag riktar sig bland annat mot att Sverige ska ha ett eget resningsinstitut som granskar och beviljar resning för personer som anser att en dom är felaktig. Idag är det Högsta domstolen själva som beviljar resning till sig själva, vilket är något han menar bäddar för problem. I en intervju i Nyhetsmorgon förklarade han sitt nuvarande arbete med “Om du sitter oskyldigt dömd idag kommer du inte ut utan media”.

Efter de rättsskandaler vi sett under 2000-talet är det långt ifrån osannolikt att han har rätt. Enligt Kaj Linna själv får han nästan dagligen brev från interner runt om i Sverige som påstår sig vara oskyldigt dömda och ber honom om hjälp att få sina domar prövade på nytt. Även om inte alla dessa brevskrivare talar sanning kan det finnas någon som gör det, och det är dem Kaj Linna kommer att ägna framtiden åt att slåss för att ge upprättelse.