Hur många delstater har USA?

USA är ungefär lika stort som Europa. Landet är indelat i delstater, territorier och mindre öar. Staterna är de största underindelningarna och har flera befogenheter och ansvarsområden enligt den amerikanska konstitutionen. Men hur många delstater har USA? Vi har samlat en rad fakta om landet.

 

Antal delstater i USA 2022

Så hur många delstater har USA nu? För närvarande består USA av 50 delstater, ett federalt distrikt, mindre öar samt fem huvudterritorier.

Av dessa 50 delstater är 48 av dem direkt sammankopplade. Dessa 48 delstater ligger alla i den centrala delen av Nordamerika mellan Mexiko och Kanada. De andra två staterna är Alaska och Hawaii. Alaska ligger på den nordvästra delen av Nordamerika, medan Hawaii ligger i en skärgård i Stilla havet.

USA består alltså av:

  • 50 delstater
  • 1 federaldistrikt (D.C.)
  • 14 territorier

 

Territorier i USA

Förutom de 50 delstaterna äger USA 14 territorier. Av dessa territorier är bara fem permanent befolkade. Dessa fem territorier är Amerikanska Samoa, Norra Marianerna, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna och Guam. Alla territorier ligger i Stilla havet utom Amerikanska Jungfruöarna, Navassa Island och Puerto Rico, som ligger i Karibien.

Endast territoriet Palmyra Atoll är inkorporerat, det vill säga att den amerikanska konstitutionen tillämpas fullt ut. Av de 14 territorierna är 10 av dem oorganiserade, medan de övriga 4 är organiserade.

 

USA:s federala distrikt – Washington, D.C.

Som tidigare nämnts har USA ett federalt distrikt som varken är en delstat eller ett territorium. District of Columbia har inga representanter i senaten, även om det är representerat i representanthuset och i elektorskollegiet. Den amerikanska kongressen har enligt konstitutionen exklusiv jurisdiktion över distriktet. 

Distriktet har dock en borgmästare och ett råd som fattar vissa beslut, även om kongressen kan ingripa och upphäva beslut.

 

Diverse fakta om delstater i USA

  • Hur många delstater i USA har 4 bokstäver? Endast tre stater har fyra bokstäver – Iowa, Ohio och Utah.
  • Hur många delstater i USA har dödsstraff? Dödsstraff är för närvarande tillåtet i 27 delstater.
  • Hur många delstater hade USA 2016, 2017 och 2018? Samma antal som i dag – 50.
  • Hur många delstater har hittills förbjudit abort? Minst 12 delstater.