Du vet inte vad krig är

Är du bekant med uttrycket ”du vet inte vad krig är”? Låt mig belysa det för dig lite mer.

Du vet inte vad krig är

Som en idag talar om krig, frågar vi oss: ”Vet du verkligen vad krig är?” Det är inte bara en dragkamp mellan länders militärer. Det innebär mycket mer än så. Ordet ”krig” förblir blott en svindlande term för oss som levt våra liv i säkerhet och fred. Men vad skiljer oss från de som verkligen känt vad det innebär?

Faktor Beskrivning Någon som levt det
Fysisk prövning Liv i konstant rädsla och osäkerhet Riktigt känna doften av krut och smaken av rädsla.
Emotionell kamp Bära minnet av skräck och tragedi Vad det betyder att bevittna förlusten av oskyld och kärlek på samma gång.
Social urholkning Bruket av samhällelig struktur och ordning Hur det smärtar att odlas från ens kära och samhället.
Nya perspektiv Förändrade värderingar och världssyn Att känna på att det ofrånkomliga förändrar ens syn på livet.

Under de senaste årtiondena har vi bevittnat krigs hemska verk inte bara på fysisk nivå, men också på det mentala och sociala planen. Men hur blir det när ordet ”krig” kastas omkring så lättvindigt, när de som aldrig upplevt det talar om det som om de riktigt vet dess konsekvenser?

En tankeväckande fråga

Måste vi verkligen erfara krig för att förstå det? Kan vi verkligen mentalt och emotionellt erfara krigets förödande verkliga effekter, även om vi fysiskt har varit skonade?

Reflektera

  • Gör krig oss mer medvetna om vår mänskliga sårbarhet?
  • Ökar erfarenheterna av krig vår respekt för livet och mänsklig värdighet?
  • Kan vi genom att lära oss om krig utveckla och och perfektera vårt samhälle för att förhindra framtida konflikter?

Detta ger oss verkligen något att fundera på. Så nästa gång du stöter på uttrycket ”du vet inte vad krig är”, kom ihåg vad det egentligen innebär.

Relaterade inlägg

Dela inlägget:

Senaste inläggen

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad